Zásada

Poskytovatel řízení, obsahuje hodnoty a základní předpoklady podniku, víry, které vedou a ohraničují rozhodování podniku, komunikaci v rámci podniku i mimo něj a správcovství - péče o jmění vlastněné jiným podnikem.


Principle

An enabler of governance and of management. Comprises the values and fundamental assumptions held by the enterprise, the beliefs that guide and put boundaries around the enterprise’s decision making, communication within and outside the enterprise, and stewardship‐‐caring for assets owned by another.

Použito v metodice