Zaslání dopisu

Formální dokument, který definuje odpovědnost auditora IS, pravomoc a odpovědnost za konkrétní úkol.

Použito v metodice