Zaslání dopisu

Formální dokument, který definuje odpovědnost auditora IS, pravomoc a odpovědnost za konkrétní úkol.


Engagement Letter

Formal document which defines an IS auditor's responsibility, authority and accountability for a specific assignment.

Použito v metodice