Záznam, obrazovka a sestavy

Rozložení záznamů poskytuje informace o typu záznamu, jeho velikosti a druhu dat obsažených v záznamu. Rozložení obrazovky a sestavy popisuje, jaké informace jsou poskytovány a které jsou nezbytné pro vstup.


Record, Screen and Report Layouts

Record layouts provide information regarding the type of record, its size and the type of data contained in the record. Screen and report layouts describe what information is provided and necessary for input.

Použito v metodice