Záznamy / protokolový soubor

Soubory vytvořené speciálně pro záznam různých akcí, ke kterým dochází v monitorovaném systému, jako jsou neúspěšné pokusy o přihlášení, plné disky a selhání doručování e-mailů.


Logs/log file

Files created specifically to record various actions occurring on the system to be monitored, such as failed login attempts, full disk drives and e‐mail delivery failures.

Použito v metodice