Zdroje

Jakékoli podnikové aktivum, které může organizaci pomoci dosáhnout svých cílů.


Resource

Any enterprise asset that can help the organization achieve its objectives.

Použito v metodice