Zdrojový kód

Jazyk, ve kterém je program napsán.


Source Code

The language in which a program is written.

Použito v metodice