Zdrojový kód

Jazyk, ve kterém je program napsán.

Použito v metodice