Zero‐Day‐Exploit

Zranitelnost, která je zneužita předtím, než tvůrce / prodejce softwaru si je vědom svého existence.

Zero‐Day‐Exploit

A vulnerability that is exploited before the software creator/vendor is even aware of it's existence.

Použito v metodice