Životní cyklus

Série fází, která charakterizují průběh existence organizační investice (např. produkt, projekt, program).


Life Cycle

A series of stages that characterize the course of existence of an organizational investment (e.g., product, project, program).

Použito v metodice