Zkroucený v páru

Nízkokapacitní přenosové médium, pár malých izolovaných vodičů, které se navzájem překrývají, aby se minimalizovalo rušení ostatních vodičů v kabelu.


Twisted Pair

A low‐capacity transmission medium, a pair of small, insulated wires that are twisted around each other to minimize interference from other wires in the cable.

Použito v metodice