Zmatek

Záměrný akt vytvoření kódu zdroje nebo počítače, který je pro lidi obtížné pochopit.


Obfuscation

The deliberate act of creating source or machine code that is difficult for humans to understand.

Použito v metodice