Změna dat

Změna dat se škodlivým záměrem před nebo během vstupu do systému.


Data Diddling

Changing data with malicious intent before or during input into the system.

Použito v metodice