Zmírnění rizika

Řízení rizika pomocí protiopatření a kontrol.


Risk Mitigation

The management of risk through the use of countermeasures and controls.

Použito v metodice