Známé porty

Známé porty - 0 až 1023. Ovládané a přidělené úřadem Internet Assigned Numbers (IANA) a na většině systémů mohou být používány pouze systémovými (nebo rootovými) procesy nebo programy prováděnými privilegovanými uživateli.

Přiřazené porty používají první část možných čísel portů. Zpočátku byly tyto přiřazené porty v rozmezí 0-255. V současné době byl rozsah pro přiřazené porty spravovaný IANA rozšířen do rozsahu 0-1023.


Well‐Know Ports

Well‐known ports‐‐0 through 1023: Controlled and assigned by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA), and on most systems can be used only by system (or root) processes or by programs executed by privileged users.

The assigned ports use the first portion of the possible port numbers. Initially, these assigned ports were in the range 0‐255. Currently, the range for assigned ports managed by the IANA has been expanded to the range 0‐1023.

Použito v metodice