Zobrazení portfolia rizik

1. Metoda identifikace vzájemných závislostí a propojení mezi riziky, stejně jako vliv reakcí na rizika u více typů rizik.

2. Metoda k odhadnutí souhrnného dopadu více typů rizik (např. Kaskádových a náhodných typů / scénářů ohrožení, koncentrace / korelace rizika mezi silami) a potenciální účinek reakce na rizika u více typů rizik.


Risk Portfolio View

1. A method to identify interdependencies and interconnections among risk, as well as the effect of risk responses on multiple types of risk.

2. A method to estimate the aggregate impact of multiple types of risk (e.g., cascading and coincidental threat types/scenarios, risk concentration/correlation across silos) and the potential effect of risk response across multiple types of risk.

Použito v metodice