Zobrazování

Proces, který umožňuje získat bitovou kopii dat, aby se zabránilo poškození původních dat nebo informací při provádění více analýz.


Imaging

A process that allows one to obtain a bit‐for‐bit copy of data to avoid damage of original data or information when multiple analyses may be performed.

Použito v metodice