Zodpovědnost za řízení

Řízení zajišťuje, že cíle podniku jsou dosaženy hodnocením potřeb, podmínek a možností zúčastněných stran, stanovení směru prostřednictvím stanovení priorit a rozhodování, a monitorování výkonu, souladu a pokroku proti plánům. Ve většině podniků spadá řízení do vedení správní rady pod vedením předsedy.


Accountability of Governance

Governance ensures that enterprise objectives are achieved by evaluating stakeholder needs, conditions and options; setting direction through prioritization and decision making; and monitoring performance, compliance and progress against plans. In most enterprises, governance is the responsibility of the board of directors under the leadership of the chairperson.

Použito v metodice