Zotavení

Fáze plánu reakce na nehody, která zajišťuje, že postižené systémy nebo služby jsou obnoveny v podmínkách stanovených v cílech poskytování služeb (SDO) nebo plánu kontinuity provozu (BCP).


Recovery

The phase in the incident response plan that ensures that affected systems or services are restored to a condition specified in the service delivery objectives (SDOs) or business continuity plan (BCP).

Použito v metodice