Zpracování dat online

Dosaženo vložením informací do počítače prostřednictvím terminálu pro zobrazení videa.


Online Data Processing

Achieved by entering information into the computer via a video display terminal.

Použito v metodice