Zpracování obrazu

Proces elektronického zadávání zdrojových dokumentů snímáním dokumentu, čímž se eliminuje nutnost zadání klíčů.

Použito v metodice