Zpracování obrazu

Proces elektronického zadávání zdrojových dokumentů snímáním dokumentu, čímž se eliminuje nutnost zadání klíčů.


Image Processing

The process of electronically inputting source documents by taking an image of the document, thereby eliminating the need for key entry.

Použito v metodice