Zralost

V podnikání udává stupeň spolehlivosti nebo závislosti, kterou může podnik podniknout v procesu, který dosáhl požadovaných cílů.


Maturity

In business, indicates the degree of reliability or dependency that the business can place on a process achieving the desired goals or objectives.

Použito v metodice