Zranitelnost

Slabá místa v návrhu, implementaci, provozu nebo vnitřní kontrole procesu, který by mohl vystavit systém nepříznivým hrozbám ohrožujícím události.


Vulnerability

A weakness in the design, implementation, operation or internal control of a process that could expose the system to adverse threats from threat events.

Použito v metodice