Zrcadlení disku

Praxe kopírování dat v samostatných svazcích na dvou pevných discích, aby se ukládala větší odolnost proti chybám. Zrcadlení poskytuje ochranu dat v případě selhání disku, protože data jsou neustále aktualizována na oba disky.


Disk Mirroring

The practice of duplicating data in separate volumes on two hard disks to make storage more fault tolerant. Mirroring provides data protection in the case of disk failure because data are constantly updated to both disks.

Použito v metodice