Zrcadlení geografických disků

Strategie obnovy dat, která zachycuje soubor fyzicky odlišných disků a synchronně je zrcadlí přes vysoce výkonné komunikační linky. Jakýkoli zápis na disk na jedné straně bude mít za následek zápis na druhou stranu. Místní zápis se nevrátí, dokud není potvrzení vzdáleného zápisu úspěšné.


Geographic Disk Mirroring

A data recovery strategy that takes a set of physically disparate disks and synchronously mirrors them over high‐performance communication lines. Any write to a disk on one side will result in a write on the other side. The local write will not return until the acknowledgment of the remote write is successful.

Použito v metodice