Zúčastněné strany

Každý, kdo má odpovědnost, očekávání nebo nějaký jiný zájem o podnik.


Stakeholder

Anyone who has a responsibility for, an expectation from or some other interest in the enterprise.

Použito v metodice