BDD

Specifické chování

Metodika vývoje, která tvrdí, že software by měl být specifikován z hlediska požadované chování aplikace a syntaxe, která je čitelná u obchodních manažerů.


BDD

Behavior Driven Development

A development methodology that asserts software should be specified in terms of the desired behavior of the application, and with syntax that is readable for business managers.

Použito v metodice