CFEngine

Systém pro správu konfigurace s otevřeným zdrojovým kódem, napsaný Markem Burgessem. Jeho primární funkcí je poskytovat automatizovanou konfiguraci a údržbu rozsáhlých počítačových systémů včetně jednotného řízení serverů, stolních počítačů, spotřebních a průmyslových zařízení, vestavěných síťových zařízení, mobilních smartphonů a tabletových počítačů.


CFEngine

Is an open source configuration management system, written by Mark Burgess. Its primary function is to provide automated configuration and maintenance of large-scale computer systems, including the unified management of servers, desktops, consumer and industrial devices, embedded networked devices, mobile smartphones, and tablet computers.

Použito v metodice