Chef

Nástroj pro správu konfigurace používaný ke zjednodušení úlohy konfigurace a údržby firemních serverů a může se integrovat s platformami založenými na cloudových platformách, jako jsou Rackspace, Internap, Amazon EC2, Google Cloud Platform, OpenStack, SoftLayer a Microsoft Azure, a konfigurovat nové stroje. Chef obsahuje řešení pro malé i velké systémy s funkcemi a cenami pro příslušné rozsahy.


Chef

Is a configuration management tool used to streamline the task of configuring and maintaining a company's servers, and can integrate with cloud-based platforms such as Rackspace, Internap, Amazon EC2, Google Cloud Platform, OpenStack, SoftLayer, and Microsoft Azure to automatically provision and configure new machines. Chef contains solutions for both small and large scale systems, with features and pricing for the respective ranges.

Použito v metodice