CircleCI

CircleCI je cloud-založený kontinuální integrační server, který podporuje Ruby on Rails, Sinatra, Node, Python, PHP, Java a Clojure. Je to hostované řešení navržené tak, aby snížilo co nejvíce nákladů z testovacího procesu.


CircleCI

CircleCI is a cloud-based continuous integration server that supports Ruby on Rails, Sinatra, Node, Python, PHP, Java and Clojure. It's a hosted solution designed to reduce as much overhead as possible from the testing process.

Použito v metodice