DNG

Racionální dveře příští generace

Nástroj pro správu požadavků. Jedná se o klientsko-serverovou aplikaci s klientem pouze pro Windows a servery pro Linux, Windows a Solaris. K dispozici je také webový klient, DOORS Web Access. Rational Next Generation je součástí Rational Collaborative Lifecycle Management a racionálních systémů a softwarového inženýrství.


DNG

Rational Doors Next Generation

A requirement management tool. It is a client–server application, with a Windows-only client and servers for Linux, Windows, and Solaris. There is also a web client, DOORS Web Access. Rational DOORS Next Generation is part of Rational Collaborative Lifecycle Management and Rational Systems and Software Engineering.

Použito v metodice