Informix

Rodina produktů v rámci divize správy informací společnosti IBM, která je zaměřena na několik nabízených systémů pro správu relačních databází (RDBMS).


Informix

IBM Informix is a product family within IBM's Information Management division that is centered on several relational database management system (RDBMS) offerings.

Použito v metodice