Informix

Rodina produktů v rámci divize správy informací společnosti IBM, která je zaměřena na několik nabízených systémů pro správu relačních databází (RDBMS).

Použito v metodice