Liquibase

Otevřená zdrojová knihovna nezávislá na databázi pro sledování, správu a použití změn schématu databáze. Byl zahájen v roce 2006, aby umožnil snadnější sledování změn v databázi, zejména v agilním prostředí pro vývoj softwaru.


Liquibase

Liquibase is an open source database-independent library for tracking, managing and applying database schema changes. It was started in 2006 to allow easier tracking of database changes, especially in an agile software development environment.

Použito v metodice