MariaDB

Komunita vyvinula vidlice systému řízení relačních databází MySQL, který má zůstat volný pod GNU GPL. Být vidlicí předního softwarového systému s otevřeným zdrojovým kódem, je pozoruhodné, že je veden původními vývojáři MySQL, kteří ho vynucovali kvůli obavám z jeho získání společnosti Oracle.


MariaDB

MariaDB is a community-developed fork of the MySQL relational database management system intended to remain free under the GNU GPL. Being a fork of a leading open source software system, it is notable for being led by the original developers of MySQL, who forked it due to concerns over its acquisition by Oracle.

Použito v metodice