Mocha

Testovací rámec jazyka JavaScript, který běží na platformě node.js. Obsahuje podporu prohlížeče, asynchronní testování, zprávy o pokrytí testů a použití jakékoli knihovny prohlášení.


Mocha

A JavaScript test framework running on node.js, featuring browser support, asynchronous testing, test coverage reports, and use of any assertion library.

Použito v metodice