Sensu

Bezplatné a otevřené monitorování, které spravuje cloud prostředí. Služba Sensu vám umožňuje sledovat servery, služby, zdravotnictví aplikací a obchodní ukazatele KPI. Shromažďujte a analyzujte vlastní metriky a obraťte se na nehody předtím, než to uživatelé provedou.


Sensu

A free and open source monitoring that handles cloud environments. Sensu allows you to monitor servers, services, application health, and business KPIs. Collect and analyze custom metrics and get notified about failures before your users do.

Použito v metodice