SonarQube

Otevřená platforma pro správu kvality kódu. Pokrytí nových jazyků, přidávání pravidel pro motory a výpočet pokročilých metrik lze provést pomocí výkonného mechanismu rozšíření. K dispozici je více než 50 pluginů.


SonarQube

An open platform to manage code quality. Covering new languages, adding rules engines, and computing advanced metrics can be done through a powerful extension mechanism. More than 50 plugins are available.

Použito v metodice