Správa konfigurace

Termín pro vytváření a udržování konzistentních nastavení a funkčních atributů pro systém. Obsahuje nástroje pro správu úkolů správy systému, jako je automatizace IT infrastruktury.


Configuration Management

A term for establishing and maintaining consistent settings and functional attributes for a system. It includes tools for system administration tasks such as IT infrastructure automation.

Použito v metodice