StackState

Poskytuje manažerům obchodních IT služeb a jejich týmům DevOps jedinečný pohled na celý IT stack, který snižuje náklady na opravy a zkracuje prostoje.

Použito v metodice