StackState

Poskytuje manažerům obchodních IT služeb a jejich týmům DevOps jedinečný pohled na celý IT stack, který snižuje náklady na opravy a zkracuje prostoje.


StackState

Provides business IT services managers and their Dev/Ops teams a unique insight of the whole IT stack to lower failure repair costs and reduce and shorten downtimes.

Použito v metodice