SymmetricDS

Řešení pro synchronizaci a replikaci dat a souborů. Jedná se o nástroj pro synchronizaci nezávislý na platformě, webově a databázově-agnostické synchronizaci. Systém SymmetricDS byl vytvořen pro replikaci změn, obojí směrem, mezi vzdálenými nebo místními agenty.


SymmetricDS

A data and file sync/replication solution. It is a platform-independent, web-enabled, and database-agnostic synchronization tool. SymmetricDS was built to replicate changes, bi-directionally, between remote or local agents.

Použito v metodice