Trac

Trac je zdokonalený wiki a systém sledování problémů pro projekty vývoje softwaru. Trac používá minimalistický přístup k řízení webového softwarového projektu. Jejich posláním je pomáhat vývojářům psát skvělý software, když je mimo cestu.


Trac

Trac is an enhanced wiki and issue tracking system for software development projects. Trac uses a minimalistic approach to web-based software project management. Their mission is to help developers write great software while staying out of the way.

Použito v metodice