vRealize Log Insight

VMware vRealize Log Insight poskytuje správu protokolů v reálném čase pro prostředí VMware, inteligentní seskupování založené na strojovém učení, vysoce výkonné vyhledávání a lepší řešení problémů v prostředích fyzického, virtuálního a cloudového prostředí.


vRealize Log Insight

VMware vRealize Log Insight delivers real-time log management for VMware environments, with machine learning-based Intelligent Grouping, high performance search and better troubleshooting across physical, virtual, and cloud environments.

Použito v metodice