Absolvovat bezpečnost

Zabezpečovací systém, který poskytuje několik úrovní (např. nízké, střední, vysoké) ochrany založené na hrozbách, rizicích, dostupných technologiích, podpůrných službách, čase, lidských záležitostech a ekonomice.


Graduated Security

A security system that provides several levels (e.g., low, moderate, high) of protection based on threats, risks, available technology, support services, time, human concerns, and economics.

Použito v metodice