ACL

Seznam řízení přístupu

Interní počítačová tabulka pravidel přístupu týkající se úrovní přístupu k počítači povolených pro přihlášení ID a počítačových terminálů.


ACL

Access control list

An internal computerized table of access rules regarding the levels of computer access permitted to logon IDs and computer terminals.

Použito v metodice