Administrativní záruky

Správní opatření, politiky a postupy pro řízení, výběr, vývoj, implementaci a údržbu bezpečnostních opatření pro ochranu elektronických informací o zdraví a řízení chování zaměstnanců se zahrnuté subjekty ve vztahu k ochraně těchto informací.


Administrative Safeguards

Administrative actions, policies, and procedures to manage the selection, development, implementation, and maintenance of security measures to protect electronic health information and to manage the conduct of the covered entity's workforce in relation to protecting that information.

Použito v metodice