Agentura

Jakékoli výkonné oddělení, vojenské oddělení, vládní korporace, vládou řízená společnost nebo jiné zařízení ve výkonné složce vlády (včetně výkonného úřadu prezidenta) nebo jakékoli nezávislé regulační agentury, avšak nezahrnuje:

1) Úřad vlády pro odpovědnost.
2) Federální volební komise.
3) Vlády okresu Columbia a území Spojených států a jejich různé subdivize.
4) Zařízení provozovaná vládou, včetně laboratoří zabývajících se výzkumem a výrobou národních obranných prostředků.


Agency

Any executive department, military department, government corporation, government-controlled corporation, or other establishment in the executive branch of the government (including the Executive Office of the President), or any independent regulatory agency, but does not include:

1) The Government Accountability Office.
2) The Federal Election Commission.
3) The governments of the District of Columbia and of the territories and possessions of the United States, and their various subdivisions.
4) Government- owned contractor-operated facilities, including laboratories engaged in national defense research and production activities.

Použito v metodice