AH

Hlavička ověřování IP

Protokol používaný k zajištění autentičnosti bezpojové integrity a ověření původu dat pro datagramy IP (dále jen "integrita") a pro zajištění ochrany proti opakování.


AH

IP Authentication Header

Protocol used to provide connectionless integrity and data origin authentication for IP datagrams (hereafter referred to as just "integrity") and to provide protection against replays.

Použito v metodice