AH

Hlavička ověřování IP

Protokol používaný k zajištění autentičnosti bezpojové integrity a ověření původu dat pro datagramy IP (dále jen "integrita") a pro zajištění ochrany proti opakování.

Použito v metodice