AKP

Pokročilý klíčový procesor

Kryptografické zařízení, které provádí všechny kryptografické funkce pro klientský uzel správy a obsahuje rozhraní:

1) Výměna informací s klientskou platformou.
2) Interakce s plnicími zařízeními.
3) Pevně připojte klientskou platformu k uzlu primárních služeb (PRSN).


AKP

Advanced Key Processor

A cryptographic device that performs all cryptographic functions for a management client node and contains the interfaces to

1) Exchange information with a client platform.
2) Interact with fill devices.
3) Connect a client platform securely to the primary services node (PRSN).

Použito v metodice