Akreditace

Akreditace je uznání, že instituce udržuje standardy požadované pro absolventy, aby získali přístup k jiným uznávaným institucím vyššího vzdělání nebo aby získali osvědčení o odborné praxi.


Accreditation

Accreditation is the recognition that an institution maintains standards requisite for its graduates to gain admission to other reputable institutions of higher learning or to achieve credentials for professional practice.

Použito v metodice