Akreditace typu

Forma akreditace, která se používá k autorizaci více instancí hlavní aplikace nebo systému obecné podpory pro provoz na schválených místech se stejným typem výpočetního prostředí. V situacích, kdy je na více místech instalována velká aplikace nebo systém obecné podpory, bude akreditace typu splňovat požadavky C & A, pouze pokud aplikace nebo systém tvoří společná sada testovaných a schválených hardwarových, softwarových a firmwarových prostředků.

Použito v metodice