Akreditační balíček

Výrobek sestává z plánu zabezpečení systému (SSP) a zprávy dokumentující základ pro rozhodnutí o akreditaci.

Použito v metodice