Akreditační balíček

Výrobek sestává z plánu zabezpečení systému (SSP) a zprávy dokumentující základ pro rozhodnutí o akreditaci.


Accreditation Package

Product comprised of a System Security Plan (SSP) and a report documenting the basis for the accreditation decision.


Použito v metodice