Aktivity

Objekt hodnocení, který zahrnuje specifické zásahy související s ochranou nebo akce podporující informační systém, který zahrnuje lidi (např. Provádění operací zálohování systému, sledování síťové komunikace).


Activities

An assessment object that includes specific protection-related pursuits or actions supporting an information system that involve people (e.g., conducting system backup operations, monitoring network traffic).

Použito v metodice