Aktivity

Objekt hodnocení, který zahrnuje specifické zásahy související s ochranou nebo akce podporující informační systém, který zahrnuje lidi (např. Provádění operací zálohování systému, sledování síťové komunikace).

Použito v metodice